تعمیر سشوار

یکی از وسایل پراستفاده خانمها و آقایان برای خشک کردن و حالت دادن مو ، سشوار می باشد

که این استفاده ی زیاد می تواند باعث خرابی دستگاه شود.

تعمیرستون با بهره گیری از دانش متخصصان مجرب و ابزارهای حرفه ای به صورت تخصصی تعمیر سشوار را انجام می دهد.

خرابی های رایجی که برای سشوار اتفاق می افتد:

1-کار نکردن سشوار

2-خرابی موتور

3-بوی سوختگی دادن

4-خرابی اتصالات داخلی

5-اتصال کابل برق

6-دارای لرزش و صدای ناهنجار

و…

فهرست