تعمیر کتری برقی

ما در تعمیرستون سعی کرده ایم تا کلیه خدمات لوازم تعمیری را انجام دهیم

از جمله تعمیرات مربوط به کتری برقی را  که با کیفیت بالا به مشتریان ارائه دهیم.

به طور کلی هر خرابی مربوط به کتری برقی قابل عیب یابی و تعمیر است.

تعمیر کتری برقی توسط متخصصان و ابزار حرفه ای و به روز انجام می شود.

امروزه برای سرعت بخشیدن به کارها استفاده از دستگاههای برقی افزایش یافته است.

کتری برقی نیز از این دستگاهها است که کار به جوش آمدن آب را سریع انجام می دهد.

برای جلوگیری از کاهش راندمان حرارتی کتری برقی هر چند وقت یک بار المنت را رسوب زدایی کنید.

 

* دیگر مشکلاتی که می تواند برای کتری برقی اتفاق بیفتد:

1-چراغ نشانگر روشن می شود ولی کتری گرم نمی کند

2-چراغ نشانگر روشن نمی شود و کتری هم کار نمی کند

3-کتری به طور خودکار خاموش نمی شود

4-کتری به خوبی گرم نمی کند

5-خرابی المنت

6-خرابی ترموستات

و …

فهرست