تعمیر چرخ گوشت

چرخ گوشت یکی از اساسی‌ترین لوازم برقی در آشپزخانه ایرانیان است

و پایه اولیه بسیاری از غذاهای ایرانی گوشت ‌چرخ کرده است

که ما در تعمیرستون تعمیرات چرخ گوشت برندهای مختلف با استفاده از قطعات فابریک را انجام می دهیم.

خدمات توسط مجرب ترین و با سابقه ترین افراد در محل یا با مراجعه به آدرس تعمیرستون

مشکلات رایجی که برای برطرف کردن انها ممکن است به کمک ما احتیاج داشته باشید.

مشکلات رایج در تعمیر چرخ گوشت :

تعمیر چرخ گوشت صنعتی که روشن نمی شود.

1-پریز برق ندارد و یا دوشاخه یا سیمهای رابط معیوب میباشد.

2- قسمت محافظ موتور دستگاه عمل کرده و فیوز آن سوخته است.

3- موتور دستگاه معیوب می باشد.

4-اتصالات داخلی چرخ گوشت معیوب شده اند.

5-همه این موارد را بوسیله چراغ سری یا اهم متر میتوان تست کرد.

گوشت به دور تیغه می چرخد ولی از شبکه نمی چرخد.

6-شاید تیغ دستگاه تیز نیست وکند شده که باید طبق اصول مغناطیسی تیز کرد و یا تعویض کرد.

7-ممکن است که بین تیغ و شبکه فاصله هوایی پدید آمده است که این فاصله هوایی میتواند ناشی از عدم دقت کافی در تیز کردن و یا خراب شدن و از بین رفتن واشر های پشت محور چرخ حلزونی باشد.

8-ممکن است چربی گوشت بیش از حد باشد.

فهرست